Veikla

Pagrindinė bendrovės veikla - valstybinės reikšmės, krašto, rajoninės bei vietinės reikšmės kelių statyba bei rekonstravimas, gatvių ir sankryžų tiesimas bei remontas, rajoninės ir vietinės reikšmės kelių remonto projektų rengimas, tiltų statyba bei remontas, sertifikuoto asfaltbetonio gamyba, melioracijos darbai, gerbūvio darbai. Taip pat atliekame inžinierinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklų statybą, rekonstrukciją bei remontą.

Bendrovėje sukurtos pagalbinės gamybos, mechaninių dirbtuvių, lentpjūvės ir stalių dirbtuvių, autotransporto dispečerinės tarnybos, betono ir asfaltbetonio gamybos padaliniai. Nuolat plečiamas technikos parkas, kurį sudaro autogreideriai, ekskavatoriai, buldozeriai, automobiliniai kranai ir savivarčiai, frezos, asfaltbetonio klotuvai, autogudronatoriai, plentvoliai ir kt.

Bendrovė kasmet šiurkština juodąsias kelio dangas. Įgyvendinant eismo saugumo gerinimo programą įrengiamos saugumo salelės sankryžose, metalinės tvoros, tiesiami pėsčiųjų ir dviratininkų takai, įgyvendinama žvyrkelių asfaltavimo programa.

Didžioji dalis bendrovės gaunamo pelno skiriama materialinei technikos bazei gerinti, turimiems pastatams atnaujinti ir remontuoti, naujai technikai įsigyti, technologiniams procesams ir jų valdymui automatizuoti ir kompiuterizuoti, darbuotojams tobulintis.